vlinder.JPG

Onder 'Vintage' wordt meestal verstaan: Artikelen uit de 50-er en 60-er jaren.

In de beeldende kunst kan het ook betekenen: Artikelen doen lijken alsof ze uit oudere tijden komen, ze een nostalgisch uiterlijk geven.